Historie

Z historie Rozvoj Plzeň, z. s.

Nově postavené plzeňské sídliště na Severním předměstí v Plzni bylo jedním z devíti vytypovaných sídlišť v naší republice pro experiment k organizování tělovýchovy a sportu občanů v nově budovaných sídlištích. Po ročním úsilí pana Mgr. Rudolfa Šimka, který se ujal nesnadného úkolu "rozjet" tělovýchovnou a sportovní činnost v největším plzeňském sídlišti, byla v květnu 1982 založena tělovýchovná jednota - TJ Rozvoj Severní předměstí. Jejím posláním byl masový rozvoj tělovýchovy a sportu občanů v sídlišti.

Byly ustaveny tyto dva odbory – ZRTV a turistický.

TJ tehdy měla 1353 členů a prvním tajemníkem byl p. Mgr. Rudolf Šimek.

Nezapomínáme na dlouholeté členy, kteří již nejsou s námi:

Ing. Jan KUNEŠ
narozen 22. 1. 1941
zemřel 30. 9. 2020

Zakládající člen oddílu jachting. Po dobu 10 let byl předsedou Rozvoj Plzeň, z.s.

Jaroslav DANZER
narozen 24. 11. 1926
zemřel 1. 3. 1995

Zakládající člen a první předseda oddílu turistiky. V r. 2009 jej KČT® odbor J. Danzera Plzeň (dnešní název KČT, odbor Optimist Plzeň) navrhl do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje. Oblastní výbor KČT Plzeňského kraje návrh nepodpořil a uvedení Jaroslava Danzera do Síně slávy české turistiky PK nebylo schváleno.

V sobotu 12. listopadu 2011 jsme zorganizovali pochod "VZPOMÍNKA NA JARDU DANZERA" k jeho nedožitým 85. narozeninám. Akce se zúčastnil i Jardův bratr - Vlastimil Danzer - s manželkou a svými přáteli. Vzácným hostem byl také bývalý první tajemník a zakladatel TJ Rozvoj Plzeň, čestný člen - pan Mgr. Rudolf Šimek.

Miroslav Šuma
narozen 13. 5. 1928
zemřel 25. 8. 2009

Dlouholetý trenér oddílu judo – děti

Čest jejich památkám!

Čestní členové Rozvoj Plzeň, z.s.

Mgr. Rudolf ŠimekZakládající člen a první tajemník TJ
Jaroslav ValachZakládající člen oddílu turistiky v r. 1982 (spolu s J. Danzerem), 31. 1. 2006 založil oddíl turistiky Aktivní stáří a dodnes je jeho předsedou.
Pavel MetlickýZakládající člen oddílu házené, 16. 11. 2020 byl podruhé zvolen předsedou Rozvoj Plzeň, z.s.

HISTORIE 2012:

V rámci oslav 630. výročí založení Bolevce (část městského obvodu Plzeň 1)30. výročí založení TJ Rozvoj Plzeň (se sídlem v Bolevci), byl v sobotu 23. 6. 2012 zorganizován pochod "ZA HISTORIÍ BOLEVECKÝCH RYBNÍKŮ", kterého se zúčastnilo 215 osob.

Významné životní jubileum - 85 let - našeho "Mistra turistiky" - p. Oldřicha Okrouhlého, jsme společně oslavili na akci "OLDOVA PĚTAOSMDESÁTKA" - v sobotu 14. 4. 2012. Nejen našeho jubilanta potěšila účast 237 turistů.

V září se uskutečnila další významná akce: "SENIOR POCHOD OLDY OKROUHLÉHO" sobota 29. 9. 2012 v Rokycanech. Účast - 140 osob.


Křesadlo 2009

„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci", to je ocenění dobrovolníků v rámci projektu podpory rozvoje dobrovolnictví na území PK, který vyhlašuje Asociace nestáních neziskových organizací Plzeňského kraje a jehož 4. ročník byl pod patronací hejtmanky pí. Dr. Milady Emmerové. Z jejích rukou dne 25. 5. 2009 v galerii Masné krámy v Plzni převzal za svoji dlouholetou dobrovolnickou činnost „ZVLÁŠTNÍ CENU KŘESADLO 2009" také člen řídící skupiny oddílu Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň pan Oldřich Okrouhlý (82 let).