Oddíly


oddíl turistiky Aktivní stáří:


(Tento oddíl jako celek není členem Klubu českých turistů. Mnoho členů OT AS však je současně i členy KČT.)
Členství v OT AS je od 55 let, členy se mohou stát i zájemci mladší 55 let - jako hostující.
V letošním roce celkem 28 turistických nadšenců organizuje pro členy oddílu a širokou veřejnost všech věkových kategorií vycházky a turistické pochody, a to v úzké spolupráci s KČT, odbor Optimist Plzeň.
Každý rok vydáváme Kalendář pochodů a vycházek.
Zájemcům můžeme poslat Kalendář akcí OT AS 2023 elektronicky.


oddíl volejbalu


dospělí - 25 členů